Hisar'da Ortaokul Eğitimi
BİLİMSEL DÜŞÜNEBİLEN, BİLGİYİ KULLANAN VE BİLGİYE HIZLA ULAŞABİLEN ÖĞRENCİLER, Hisar Okulları’nın eğitimde göstermiş olduğu başarıların temelinde, ilkokul 1. sınıftan itibaren uyguladığı kendine özgü, benzersiz eğitim modeli olan “İyi Bir İnsan İçin" Eğitim Modeli yatmaktadır. Bu eğitim sisteminde öncelikle öğrencilerimizin bilimsel düşünebilen, bilgiyi kullanan ve bilgiye hızla ulaşabilen, , problem çözme ve karar verme becerisi gelişmiş, bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir. Hisar Okullarında ders programlarının yanında öğrencide Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtmaya, kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulüpleri de kurulmaktadır.

HİSAR’DA OKU-YORUM
Öğrencilerin okuma ile ilgili farklı ve eğlenceli yaşantılar geçirerek deneyim kazanmaları, kitap okumanın kendilerine sağladığı faydaları fark etmeleri çok önemlidir. Hisarlı bir öğrenci günün ilk dersinde ve öğleden sonraki ilk derste ders ne olursa olsun ilk 10 dakika kitap okuyarak derse başlar ve haftada bir ders saati kitap okuma ve yorumlamaya ayrılır. Uzun zaman dilim içerisinde tekrar eden bu etkinliklerle okuma alışkanlığı ve okuma kültüdür, okuduğunu anlama, kendini ifade etme, sözel dili, sosyal etkileşim becerileri kazandırılır. Ayrıca okulumuzda düzenlediğimiz münazara etkinliklerinde okudukları kitapların sayesinde topluluk karşısında kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeyi öğrenirler. Ayrıca okulumuz kütüphanesinde öğrencilerimiz kitap okuma etkinliklerinde bulunmaktadırlar.

ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLİĞİ
Sınıf Şube Rehber Öğretmenliği müessesi öğrenciyi kuşatma ve veliyi eğitimin İçine dahil etme noktaları itibarı ile titizlikle gereken bir görevdir. Sınıf Şube Rehber Öğretmenleri, görevli oldukları sınıfların; Sınıfındaki tüm öğrencilerin öğrenci tanıma takip dosyalarını doldurur. Öğrenciyle yapılan görüşmelerle ilgili bilgiler öğrenci tanıma takip dosyasına kaydedilir. Sınavlardaki ve derslerdeki başarı-başarısızlık durumlarını takip eder. Öğrencilerin kişisel problemleri ile ilgilenir. Öğrencinin özel yaşamıyla ilgili konularda gizlilik esastır. Öğrencilere çalışma teknikleri ve çalışma planı hususlarında yardımcı olur, yöneltir. Öğrencilere meslek seçimi konusunda yardımcı olur. Öğrencilerle ilgili, ders öğretmenine aydınlatıcı malumat verir. Haftalık ve aylık periyotlarla öğrencinin performansını takip eder. Gereken noktalarla Rehber Öğretmen ile temas kurar. Veli- Okul işbirliğini sağlar. Veli görüşmeleri ve toplantılarını yapar; Veli ziyaretleri yapar.

DENEYLERLE BİLİM ATÖLYESİ
Günümüzde bilimsel ve teknik gelişmelere uyum sağlamak toplumların gelişmeleri noktasında hayati önem taşımaktadır. Bilim, özellikle de fen bilimleri eğitimi konusunda asli unsur meraklı, azimli, araştırma yapmaktan ve başarısızlıktan yılmayan öğrenciler yetiştirmektir. Fen bilimleri alanında donanımlı bireyler yetiştirmek için Fen eğitiminde laboratuar kullanmanın faydalarını çok iyi bilen Hisar Okulları'nda öğrenciler tam donanımlı Fen Laboratuarında derslerini severek işlemektedirler.

3 BOYUTLU ÖĞRENME
Özel Hisar Okulları olarak öğrencilerimizi yepyeni bir eğitim teknolojisiyle tanıştırıyoruz. Öğrencilerimiz 3D Fen, 3D Matematik, 3D Coğrafya, derslerini 3 boyutlu sinema teknolojisi ile öğrenecek ve eğitim ile eğlenceyi bir arada yaşayacaklar.
3 BOYUTLU EĞİTİMİN YARARLARI
Her öğrenci farklı öğrenme becerisine sahiptir. Bir sınıf ortamında her öğrencinin aynı hızda öğrenmesi mümkün değildir. Kimi görsel olarak daha iyi öğrenirken kimi de deney yaparak daha iyi anlıyor. 3 boyutlu eğitim sayesinde öğrenciler, görsel olarak konuları her yönü ile kavrıyor, sınıfta derse ilgi daha çok artıyor ve heyecan boyutunun gelmesi ile eğitimin artık bir eğlence halini alıyor.

JUMPİDO İLE ÇOCUKLAR MATEMATİĞİ DAHA FAZLA SEVECEKLER !
Hisar Okulları'nda Öğrencilere matematiği sevdirmek, matematik öğrenimin zevkli hale getirmek için Jumpido ile eğitim verilmektedir. Jumpido 6-10 yaş aralığında ilköğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan bir öğrenme platformudur. Çocuklar hareket sensörüyle birlikte matematiği deneyerek, keşfederek, spor yaparak öğrenecek ve yeteneklerini daha eğlenceli bir şekilde geliştirebilecekler. Jumpido ile eğitim: Ezbere hatırlatmalar yerine, fikir üretme , inceleme , gözlem ve katılım denemeleri süreci oluşturur.

Hisar Okulları Zekâ Ve Akıl Oyunları
Çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – yoğunlaşma, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlamak, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışlarını geliştirmeleri sağlanmaktadır. Eğitimlerde zekâ ve akıl oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıra dışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacaktır.

Kocaeli Gebze'nin En İyi Koleji, Hisar Koleji, İyi Bir İnsan İçin Logo
Özel Gebze Hisar Okulları 2017 © Kreş - Anaokulu - İlkokul - Ortaokul - Lise