Kurumsal Standarlarımız & İlkelerimiz

İlkelerimiz
İnsana saygı,
Fırsat ve İmkân Eşitliği,
Öğrenci – veli odaklılık,
Dürüstlük, şeffaflık ve güven,
İletişime önem verme,
Disiplinli ve planlı eğitim,
Eleştiriye açık olmak,
Teknolojiyi takip eden, bilgiye ulaşmada rehberlik eden eğitim anlayışı,
Okul-aile işbirliği,
Eğitimde kalite ve Sürekli gelişimi benimseme.
Karar almada katılımcılık,
Sevgi, saygı ve hoşgörülüye dayalı kaliteli, öğrenci merkezli eğitim – öğretim
Sosyal etkinlikleri yeterince önemseme.
Sürekli olarak, sağlıklı, sıhhî bir ortam sağlama.Kurumsal Değerlerimiz
Biz; farklı, yetenekli, enerjik, coşkulu ve verimliyiz.
Biz; yönetici, öğretmen, öğrenci, aile ilişkisinde güven ortamı oluştururuz.
Biz; her bireyin farklı özellikler taşıdığına ve bu farklılıkların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanırız
Bütün çalışmalarımızın odak noktasında öğrencilerimiz vardır.
Değişim ve sürekli gelişimin önemine inanırız.
Öğretmenin, eğitim-öğretim sürecindeki rolüne önem verilir.
Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri desteklenir.
Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız.
Güvenilir ve tutarlı olmaya özen gösterilir.
Kurum çalışanları ve öğrencilerimiz Hisar ailesinin bir ferdi olmanın sorumluluğunu bilir ve bu anlayışla hareket eder.
Öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimleri yanında ruhsal gelişimlerine de önem verilir.
Tüm sorumlulukları, başarıları, riskleri ve ödülleri sahipleniriz.
Türk Milli Eğitimin temel ilkelerine aykırı iş yapmayız.
Velilerimiz okulumuz için vazgeçilmez bir destektir.
Eğitim sürecinde öz kültürümüz esas alınır.
Öğretme ve öğrenme heyecanı sürekli yaşanır.
Kardeşlik duyguları son derece gelişmiştir.
Öğrenmeyi öğrenmek önceliktir. Başarı süreklidir.
Her zaman deneyimlerden yararlanılır.
Hem geleneksel hem de modern eğitim-öğretim metotlarından faydalanılır.
Karakter gelişimi programı uygulanır.
Kocaeli Gebze'nin En İyi Koleji, Hisar Koleji, İyi Bir İnsan İçin Logo
Özel Gebze Hisar Okulları 2017 © Kreş - Anaokulu - İlkokul - Ortaokul - Lise