Hisar'da İlkokul Eğitimi
Hisar Okulları’nın eğitimde göstermiş olduğu başarıların temelinde, ilkokul 1. sınıftan itibaren uyguladığı kendine özgü, benzersiz eğitim modeli olan “İyi Bir İnsan İçin" Eğitim Modeli yatmaktadır. Hisar Okulları, uyguladığı bu eğitim sisteminde öncelikle öğrencilerimizin milli ve manevi yönden gelişimleri sağlanarak, güçlü eğitim kadrosuyla da akademik başarılarının sürekli olarak gelişimi amaçlanmıştır. Böylece Hisar Okulları’nda ilkokul 1. sınıftan itibaren Bir üst öğrenime ve hayata hazır, bilgili, becerili ve kendine güvenen, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, bilimsel düşünebilen, bilgiyi kullanan ve bilgiye hızla ulaşabilen, problem çözme ve karar verme becerisi gelişmiş, bireyler olarak yetiştirilmektedir.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
“Sınıf Öğretmenliği”, öğrencinin yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması açısından en zor ve en önemli görevdir. Sınıf Öğretmenliği bir meslek olması ötesinde, bir yaşam biçimidir. Sınıf Öğretmeni, çocuklara ilk yıllarda yapılacak eğitimin niteliği, gelecekleri başarıları, okula karşı, derslere karşı ve kendilerine karşı tutumları üstünde önemli bir etkiye sahiptir. Bu durumda, okulöncesi ve İlkokul döneminde çocukla etkileşimde bulunan öğretmenlerin çocukların geleceğini biçimlendirmede, sağlıklı bir kişilik kazanmalarında büyük rolü olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla eğitim ortamındaki örnek davranışlarıyla çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine yardım etmede ya da olumsuz bir kişiliğe sahip olmasında da büyük rolü olan, başkalarıyla etkili iletişim kurma becerilerinin gelişimini sağlayan kişidir. Sonuç olarak, Hisar okulları Sınıf öğretmenleri, çocukların gelişim düzeylerini ve ihtiyaçlarını bilen, öğretme-öğrenme ortamlarını çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak, tüm gelişimlerine yardım edecek şekilde düzenleyen, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olan, çocukların öğrenme yollarına uygun bir şekilde öğretimi planlayabilme, düzenleyebilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme yapan,bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma ve öğrenme yollarını öğreten, meslektaşlarıyla, okuldaki diğer personelle, ana-babalarla ve toplumla etkili iletişim kurma ve işbirliği yapabilme becerilerine sahip kişilerdir.

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Öğrencilerimizin kendilerini içinde bulundukları ortamlarda kendilerini birey olarak hissetmelerine yönelik ‘’Bireysel Öğrenci Görüşmeleri’’ çalışmalarımız yapılmaktadır. Yapılan Bireysel Öğrenci Görüşmeleri ile öğrencilerimizin beğenilerini, ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlıyor ve gerekli bireysel eğitim sürecimizin alt yapısını oluşturuyoruz.


Hisar’da Oku-Yorum
Öğrencilerin okuma ile ilgili farklı ve eğlenceli yaşantılar geçirerek deneyim kazanmaları, kitap okumanın kendilerine sağladığı faydaları fark etmeleri çok önemlidir. Hisarlı bir öğrenci günün ilk dersinde ve öğleden sonraki ilk derste ders ne olursa olsun ilk 10 dakika kitap okuyarak derse başlar ve haftada bir ders saati kitap okuma ve yorumlamaya ayrılır. Uzun zaman dilim içerisinde tekrar eden bu etkinliklerle okuma alışkanlığı ve okuma kültürü, okuduğunu anlama, kendini ifade etme, sözel dili, sosyal etkileşim becerileri kazandırılır. Hisar Okulları olarak tüm sınıflarımızda okuma saatleri koyarak ve okuma konusundaki etkinliklerinin sürekli takibi yapılarak öğrencilerimize kitap okumanın kendilerine sağladığı faydaları fark etmeleri ve düzenli bir okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca okulumuz kütüphanesinde öğrencilerimiz kitap okuma etkinliklerinde bulunmaktadırlar.

Kocaeli Gebze'nin En İyi Koleji, Hisar Koleji, İyi Bir İnsan İçin Logo
Özel Gebze Hisar Okulları 2017 © Kreş - Anaokulu - İlkokul - Ortaokul - Lise