Hisar'da Lise Eğitimi
2004 yılında “İyi Bir İnsan İçin Önce ahlak ve maneviyat.” anlayışıyla okulöncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle eğitim camiasına adım atan Hisar Eğitim Kurumları 2014 yılında bünyesine Hisar Anadolu Lisesi’ni de ekledi. Anadolu Lisemizde öğrencilerimizin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüven ve özdenetim sahibi, özgür düşünen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.


İYİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN
Eğitim ve öğretim programlarımız, öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyen, hayata hazırlayan ve en iyi üniversitelerde eğitim almalarına yönelik akademik bilgileri öğrenmelerini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Değerler Eğitimi
Geziler, seminerler ile öğrencilerimize tarih bilinci ve kültürel değerlerimizin aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimize kritik-analitik düşünme becerisi kazandırılarak olayları yorumlayabilen bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Rehberlik
Rehberlik çalışmaları, danışmanlık sistemimizle öğrencilerimize sistematik çalışma, hedef belirleme, başarıya odaklanma ve problemlerle baş edebilme becerileri kazandırılmaktadır. Üç boyutlu eğitimle desteklenen akademik eğitim çalışmalarımız da öğrencilerimiz kendini tanıyan, istediği mesleği belirlemiş, ona uygun derslerini seçmiş ve başarılı olmayı hedeflenmiş bir olgunlukta yetişirler.

Üniversiteye Doğru
11. Sınıflarda öğrenciler, bilinçli ders seçimi yaparak gideceği üniversiteyi ve bölümü belirlemiş, bu amaçla YGS/LYS hazırlıklarına başlamış neler yapması gerektiğini bilen bir duruma ulaşmaktadırlar. Etüt çalışmaları, ders içi ve ders dışı etkinliklerle 12. Sınıf sonunda öğrenciler artık istediği üniversiteyi kazanabilecek bilgi, beceri donanımına sahip, toplumda yerini alacak şekilde özgüveni yüksek, hayata hazır olgun bir birey olarak lise eğitimini tamamlamaktadırlar.

Kocaeli Gebze'nin En İyi Koleji, Hisar Koleji, İyi Bir İnsan İçin Logo
Özel Gebze Hisar Okulları 2017 © Kreş - Anaokulu - İlkokul - Ortaokul - Lise